www.barutcuoglu.com
logo  
(0224) 513 34 30
 Damakta Yarým Asýrlýk Tecrübe


sol
sag
ust
FLASH PLAYER DESTEKLEMiYOR
 
LÝNKLER
R


N
L
E
R

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turþu Sezonu
2013-2014 Turþu Sezonumuz için taze sebze alýmýna baþlýyoruz.
Devamı...  
 
    
Sevkiyat
Bugün itibarý ile sevkiyatlarýmýz baþlamýþtýr. Sipariþlerinizi bekliyoruz...
Devamı...  
 
    
Ýnþaat sektörü
PETEK Ýnþaat geleceðe yönelik geliþtirdiði projeleri ile konforlu ve modern yaþam...
Devamı...  
 
    
  
PETEK A.Þ. (c) 2013    Powered Medicom    [email protected]