www.barutcuoglu.com
 
(0224) 513 34 30
 Damakta Yarým Asýrlýk Tecrübe


FLASH PLAYER DESTEKLEMiYOR
 
LÝNKLER


  Ýnþaat sektörü

PETEK Ýnþaat geleceðe yönelik geliþtirdiði projeleri ile konforlu ve modern yaþam konseptini estetik mimari ile buluþturmayý amaçlamaktadýr. Sürekli geliþen dünyada kendini daima yenileyen Petek Ýnþaat, daima daha ileriyi hedeflemektedir..

PETEK A.Þ. (c) 2013    Powered Medicom    [email protected]